.

Nem a széndioxid okozza a klímaváltozást, állítják neves tudósokTöbb neves kutató véleménye: nem a széndioxid okozza a klímaválozást


A globális felmelegedés egyre gyakrabban kerül napirendre a média címlapjain. A mérések egyértelműen mutatják, melegszik a Föld. Ebben nincs vita, de ennek okait a kutatók különbözőképpen látják.

A jelenlegi hivatalos álláspont szerint, amivel a tudósok nagy része egyetért, a Föld melegdését az emberi eredetű üvegházhatást előidéző gázok főleg a szén-dioxid, a metán és a dinitrogén-oxid légkörbe jutása idézi elő.

A kanadai klímakutató professzor Tim Ball szerint azonban a jelenlegi melegedést nem az ember által termelt CO2 gáz okozza. Az okokat máshol kell keresni. Kijelentését több klímakutató vizsgálatai is alátámasztják.

Nir Shaviv a Jeruzsálemi Héber Egyetem Racahi Fizikai Intézetének (Racah Institute of Physics of the Hebrew University of Jerusalem) professzora egyik interjújában azt mondta: "Ha néhány éve kérdeznek, a felmelegedés okaként én is egyértelműen a CO2 gázt jelölöm meg. Akkor még nem mélyedtem el ebben a témában és elhittem amit a média mond. Azonban az azóta eltelt időben végzett kutatások más eredményre vezettek"
"Voltak időszakok a Föld történelme során amikor tízszer annyi CO2 volt a légkörben, mint napjainkban és nem okozott klímváltozást. Ezt látnunk kellene a rekonstruált hőmérsékleti adatokból."

Dr Piers Corbyn, aki tanulmányait a a Londoni Egyetem Tudományos Szakán ( University of London's Imperial College of Science) végezte és jelenleg egy hosszútávú időjárás előrejelző cég a WeatherAction tulajdonosa állítja:  "Az utóbbi 1000 év klímaváltozásaiból egyiket sem lehet a CO2 -vel magyarázni. Nem lehet azt állítani, hogy a CO2 megváltoztatja a klímát, a múltban legalábbis nem tette"

A kozmikus sugárzás és a Föld hőmérsékletének egybevetésekor meglepő összefüggésre bukkantak. Amikor a sugárzás növekedett, a hőmárséklet csökkent. Amikor a sugárzás gyengült a hőmérséklet nőtt.
 
Az 1970-es években inkább a Föld lehülésétől tartottak, és olyan jóslatok keringtek, miszerint náhány évtizeden belül egy új jégkorszak veszi kezdetét. Mivel ez nem következett be, az 1980-es évek második felétől a globális felmelegedést jósló kutatók kezdték el hangjukat hallatni.

Alig tellt el egy évtized, és a témát felkapta a politika. Lehetőséget láttak benne bizonyos célok megvalósítására.   Napjainkban a politikusok arra használják a tudós társadom egy részének megállapításait, hogy nyomás alá helyezzék azokat az országokat, amelyekben több CO2 -t keletkezik a kiotói klímavédelmi megállapodásban engedélyezettnél. Ez alól kivétel az USA, mert nem írta alá a szerződést
 

A szerződés aláírása a szegényebb régiókban gátolja az iparosodást, mivel az ipar alapját jelenleg a foszilis energiahordozók biztosítják, melyek felhaszálásakor jelentős mennyiségő széndioxid keletkezik.
A szegényebb országok nem engedhetik meg maguknak a szintén problémás atomerőművek létesítését, a nap és szélenergia felhasználása pedig még nem tart ott, hogy egy ország energiaszükségletét biztosítani tudja.

Az USA semmilyen módon nem akarta  gazdaságát fékezni, ezért nem írta alá az üvegházhatású gázok kibocsájtását korlátozó egyezményt. (Ez azt jelzi, vagy nem ért egyet a CO2 légköri hatásával, vagy előbbre helyezi saját gazdaságát a Föld problémájánál)


Az emberi tevékenység okának tartott globális felmelegedés, és a más okokat feltáró kutatók közti csörte még nem dőlt el.

Ideje lenne a valós okokban egyezségre jutni és egy új, hatásos stratégiát kalakítani, amely alkalmas a felmelegedés lassítására, vagy megszűntetésére. 
Címkék: 

 

Webcam Fuengirola

csak egy kattintás és élőben nézhető a fuengirolai tengerpartVár a Costa del Sol