.

Merre tart a világ?Merre tovább emberiség?

A közgazdászok és gazdasági szakemberek véleményei közt tallózva nemigen találni a világgazdaság jövőjére vonatkozó derülátó tanulmányokat. Ez alól természetesen kivétel a kormányzati kötődéssel rendelkező "szakemberek" kötelező kincstári optimizmusa. Viszont a kamatos kamatra adott hitelek fojtogatják az országokat és a hitelt felvevő polgárokat.

Akkor most mi a helyzet? Minden rendben van, csak apróbb igazításokra, vagy a gazdaság rendbetételéhez alapvető változásra van szükség?

A hatalmon lévő politikusok szerint kissebb nagyobb javításokkal a jelenlegi rendszer jól működik. A fő médiák által elhallgatott, hangjukat csak az Interneten hallató csoportok szerint, viszont a világgazdaság teljes  átalakítása szükséges.

 E csportok nyilatkozatait figyelve három fő vonal mentén készülnek változások.

1. Jogi vonal

A világban zajló kereskedelmi ügyletek törvényrendszerét az  UCC - Uniform Commercial Code (Egységes Kereskedelmi Kódex) alapján dolgozták ki.
Az UCC a kereskedelem bibliája. Pontosan egységesíti és meghatározza, többek közt, a nemzetközi áru- és értékkereskedelem szabályait. A világ teljes kereskedelmi rendszere az UCC-re épül.

OPPT - Átláthatóság, igazság, integritás, felelősség, elszámoltathatóságEgy amarikai jogászokból álló csoport, Heather Tucci-Jarraf, Caleb Skinner és Hollis Hillner, hozta létre az OPPT (One People Public Trust - Egy Emberiség Nyilvános Érdekképviselet) nevű csoportosulást, mely jogilag támadta meg a jelenlegi kormányzatok és intézmények létét.

Érvelésüket az egész világon elfogadott UCC szellemére és paragrafusaira alapozták.
Érvelésük lényege nagyon legyszerűsítve: Az UCC kimondja amennyiben az egymással kapcsolatban álló partnereknek valamely követelése van a másikkal szemben, azt írásban kell jelezni. Amennyiben a másik fél ezt a követelést nem vitatja, nem mond ellent, úgy a követelést elfogadottnak kell tekinteni. A követelés nam csak tárgyi, hanem szellemi, eszmei értékekre is vonatkozhat.

Ennek alapján ez a jogi csoport részletesen kidolgozva és bizonyítva (Paradigm Report) felsorolta azokat a tényeket, melyek szerint a kormányzatok nem az 1776-ban elfogadott függetlenségi nyilatkozat szellemében kormányoznak, így tevékenységük jogszerütlen. Ezen érvelésüket minden illetékes helyre eljutatták. Mivel erre válasz nem érkezett, az UCC jog alapján kimondták ezen kormányok felszámolását.

Ezáltal igen érdekes jogi helyzet keletkezett. A kormányzatok által elfogadott UCC paragrafusai szerint az OPPT eljárása teljesen jogszerű. Viszont az is tény, hogy ettől egy kormányzat sem fogja felszámolni magát.
Az OPPT szerint  a meghozott rendeletek mögött jogilag már nincs intézményi háttér, ezért a rendeletek aláírói megánemberként tartoznak felelősséggel minden általuk okozott problémáért.
 

2. Az Ellenállási Mozgalom által kidolgozott gyakorlati vonal

Létezik a földön egy a nemzetek felett átívelő, egyre kevésbé rejtőzködő csoport, amely magát Resistance Movement-nek (Ellenállási Mozgalom) hívja. Ez a csport egy COBRA fedőnevű személy közvetítésével tájékoztat. COBRA jelentése: ‘COmpression BReAkthrough’ azaz a ‘Kompressziós Áttörés’.
Ez a név magában foglalja a Resistance Movement elméletét.  A világban, illetve az emberi társadalmakban növekvő feszültség nyomást gyakorol azokra a csoportosulásokra, gazdasági szervezetekre, amelyek a világ népességenek 2 százalékát képviselik, de a világ javainak 98 százalékát birtokolják. Amikor ez a kompresszió eléri a kritikus feszültséget, bekövetkezik az áttörés. (A feszültség növekedését a tömegek elégedetlensége jelzi: Egyiptomban milliók az utcákon.  Brazíliában több százezresre, esetleg milliósra becsülik a kormányzattal és a gazdasági rendszerrel elégedetlen tüntetők számát. Törökországban is folyamatos tüntetések vannak. Bulgáriában is elégedetlenek az emberek)
A Resistance Movement azon dolgozik, hogy az áttörés a lehető legbékésebb módon történjen. Céljuk a profitnak mindent alárendelő világrend helyett, élhető társadalmat, az élet és föld értékeit előtérbe helyező rendszert létrehozni.
 
Forgatókönyvük szerint a nyílvánosségra kerülő dokumentumokat követő botrányok következtében, rövid időn belül, hatalmas tisztogatás kezdődik a politikai, gazdasági elitben. (Ennek első jelei: Pápa lemondása, Vatikáni botrányok, Cseh kormánytagok letartóztatása, Berlusconi elitélése, Monsignore Nu nzio Scarano (61) Vatikán vezető könyvelőjének letartóztatása, Luis Bárcenas a spanyol kormányzó párt pénztárnokának letartóztatása, Mohamed Murszi egyiptomi kormányfő házi őrizete és még hosszan lehetne sorolni.)
A megbukott, leváltott, letartoztatott régi elit helyett az általuk támogatott eszméket magukénak valló emberek fognak felelős beosztásba kerülni.
A jelenlegi bankrendszer a felhalmozódott belső problémák és az emberek elégedetlensége miatt nagyon rövid időn belül, amit hetekben, hónapokban számolank, összedől. Ebből nő ki egy új pénzügyi világ, ahol a pénznek stabil, állandó értékű fedezete lesz.

3. Spirituális vonal

Nem elhanyagolható a világban azon emberek száma, akik spirituális vonalon várják a változásokat. A kölönböző blogokban, vagy ezoterikus oldalakon megjelenő tudósítások közt vannak apróbb különbségek, de a lényeges dolgokban egyet értenek.

A világben minden rezeg. A legapróbb atommag körül is elekrtonok köröznek Minden anyag saját rezgéssel rendelkezik. Ráadásul ott vannak a nem anyagi természettel rendelkező rezgések, mint a rádióhullámok, a mikro hullámok, elektromágneses hullámok.  A földnek is megvan a saját hullámossza: 7.83 Hz.
Tény, hogy a december 21-i egybeesések (A naprendszer, az Alcyone, valamint a Tejút központja volt egy vonalban ezen a napon) után új csillagászati ciklus kezdődött. Benne vagyunk a Foton övben.
Ebben az új ciklusban másfajta energiák érkeznek az univerzumból. Ezeknek az energiáknak magasabb rezgésük van mint az előző ciklus energiáinak. Ezt ugyan sokan vitatják, de sem bizonytása,  sem cáfolata eddig nem hangzott el.
A mayák azért csak 2012 decemberéig számolták az időt, mert az előző ciklus ott végződött. (Ezt honnan tudták 7-800 évvel ezelőtt?) Csillagászati értelemben most új időszámítást kellene indítani.
A Föld életében a következő ciklus 26 ezer évig tart, az Alcyone körül keringő  naprendszer az Alcyoneval együtt pedig 140-150 millió év alatt kerüli meg a Tejút központját.

A spirituális tanok szerint, a mostani magasabb rezgészint hat az emberek tudatosságára. A magasabb tudatosság lehetővé teszi az eddig rejtett tulajdonságok előtérbe kerülését. Felerősödnek az érzékelések, tapasztalhatókká válnak más dimenziók, kapcsolat teremthető  az ember esszenciáját adó felsőbb énnel. A világban több lesz a megértés a szeretet, ami nem engedi a jelenlegi lélektelen profit orientált világrend fennmaradását.
A spirituális vonal szerint, ezek az univerzumból érkező rezgések változtatják át a nagyon közeli jövőben az emberiséget és társadalmát.

Tallózva az Interneten megjelenő, jövőt firtató írások közt, ezek az igen csak eltérő meglátások olvashatók. Viszont figyelemere méltó, hogy mindegyik irányvonal szerint a változások nagyon közel vannak.
Ami talán a legörvendetesebb, mindegyik változat békés úton kívánja elérni a változásokat.
 

Hasonló cikkek: Keserű mosoly

 

Webcam Fuengirola

csak egy kattintás és élőben nézhető a fuengirolai tengerpartVár a Costa del Sol

 


 

 
 

 

cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china