Millió éves emberi civilizáció nyomait találták a Földközi-tenger körzetébenA hosszú nevű Moszkvai Ökológiai és Politológiai Nemzetközi Független Egyetem Természettudományi Kutatóközpont igazgatója Dr. Alexander Koltypin Izraelben és Törökországban végzett vizsgálatai alapján azt állítja, hogy a térségben 500 ezer vagy egymillió évvel korábban, magas kulturájú emberi civilizáció létezett.

Ez az állítás erősen eltér a legtöbb régész és történész álláspontjától, mely szerint az emberi civilizáció 10-12 ezer éve alakult ki, előtte csupán kőbaltát és husángot használó, beszélni is alig tudó "vademberek" éltek. Ez az elmélet azóta számos sebből vérzik, de az akadémikus tudomány eddig nem változtatott ezen álláspontján.
 

Címszavakban néhány olyan lelet, amelynek meg kellett volna rendítenie a hivatalos álláspontot. Boszniai piramisok, víz alatti piramis az Azori-szigeteknél, cipőtalp nyoma a 250 ezer éves kőzetben, több tízezer éves megalitikus építmények a dél-szibériai hegyekben, a Dél-Afrikában talált 2,8 millió éves fémgolyók, Törökországban 5,3 millió éves kőzetben talált keréknyomok mind arra utalnak, hogy a ma ismert civilizációk előtt több civilizáció is létezhetett a Földön.

A leletek felsorolása erősen hiányos, hiszen az embert a dinoszauroszokkal együtt ábrázoló icai kövek, vagy a Szibériában a 400 millió éves kőzetben talált fogaskeréken kívűl még számos lelet bizonyítja a  emberiség hivatalos történetének tarthatatlanságát.


Dr. Alexander Koltypin ősi földalatti szerkezeteket és mesterséges építményekre utaló maradványokat elemzett a Földközi-tenger térségében és sok hasonlóságot talált a különböző helyszíneken fellelt maradványok között. Ebből arra a következtetésre jutott, hogy a területek valamikor egymással kapcsolatban áltak. A maradványok eróziója, anyaguk összetétele valamint geológiai adottságaik arra utalnak, hogy ezeket egy fejlett civilizáció építette több százezer vagy millió évvel ezelőtt.

"Amikor megvizsgáltuk a szerkezeteket, egy pillanatig sem volt számunkra kétséges, hogy sokkal idősebbek, mint a kánaáni, filiszteusi, héber, római, bizánci települések romjai, vagy amelyeket ezekre vagy ezek környékére építettek." - írta Koltypin honlapján.

Izrael központi részén, az Adullam Grove természetvédelmi területen Hurvat Burgin romjainál vizsgált struktúráknál hasonlatosságot fedezett fel a törökországi Cavusin település sziklájánál lévő négyszögletes bemélyedésekkel.

"Személy szerint ismét meg voltam győződve, hogy ezek a négyszögletes bemélyedések ember alkotta szerkezetek, és a közelükben lévő ősi megalitok szétszórt törmelékei egy föld alatti és felszíni megalitikus építményeket létrehozó társadalom alkotásai, amelyek föld alatti részeit az erozió tette láthatóvá azáltal, hogy az idő lemosta róluk a földréteget."

A feltételezett civilizáció nem minden alkotása található a föld alatt. Vannak részek, amelyek jóval a felszín fölé kerültek a történelem során végbement geológiai változások következtében.

 
Közép- és Észak-Izraelben és Közép-Törökországban Koltypin meglátása szerint a helyszíneket egy több száz méter mély eróziós kopás fedte fel.

"Becsléseim szerint ilyen mélységű eróziós kopás kialakulásához 500 ezer vagy akár és 1 millió évre volt szükség." - írta.

Továbbá azt is feltételezi, hogy ennek a kultúrkörnek a maradványai egy alpesi orogenezishez (hegyképződés) hasonló folyamat eredményeként kerülhettek a felszínre.

Törökországi Antalyában, általa "Jernoklejev helyszínnek" nevezett területen vizsgált struktúra építőanyag összetétele, becslése alapján, szintén 500 ezer és 1 millió éves. A régészek a Jernoklejev helyszínen fellelt ember alkotta szerkezeteket a középkorra datálják, de Koltypin szerint a felhasznált anyagok és környezetük jóval korábbi időpontot jeleznek.
Amit ő rózsaszínű "cementként" azonosított, azt az ember alkotta kerámia töredékeket és egyéb anyagokat tartalmazó vulkáni eredetű bazaltban találták. Az utolsó idő, amikor aktív vulkán műkodott a régióban, amelynek kiömlő lávája keményedett bazaltá, mintegy 500 ezer és 1 millió évvel ezelőtt lehetett.

"A földkéreg mozgásának eredményeként a távoli korokban a föld alatti struktúrák egyes részei a tengerszint alá kerültek," -  mondta Koltypin.
"Gyakorlatilag az összes vizsgált föld alatti szerkezeten Izraelben és a legtöbb föld alatti építményen Törökországban üledékes, meszes lerakódás alakult ki," - írta. - "A lerakódások természete arra utal, hogy a komplexum hosszú időn keresztül volt víz alatt."

A Földközi-tenger keleti medencéje mellett lévő, azonosítatlan korú megalitikus építmények létrehozása meghaladják azoknak a civlizációknak a technológiai lehetőségeit, melyekről feltételezik, hogy azok hozták létre ezeket az alkotásokat. -  mondta Koltypin. Például továbbra is rejtély, hogy a 800 tonnás köveket Baalbeknél, Libanonban hogyan szállították a kőbányából a jelenlegi helyükre.

 
Azt is megemlítette, hogy ezen monumentális alkotások közelében a római vagy más civilizációk által készített építmények viszonylag primitívek.
Mindez más felfedezésekkel összefüggésben fejlett történelem előtti civilizációkra utal, állítja Koltypin.

A régészek, történészek hajlamosak azt hinni, hogy ismerik a Föld történetét, a földtörténeti korokban élt élőlényeket és azok fejlődését. Azonban a feltárt leletek azt bizonyítják, hogy a földtörténet 4,5 milliárd éves időszakában több civilizáció létezett a Földön, mint a mennyit a tudomány ma ismer.  A geológusok, régészek csak egy kis részét tárták fel ennek a felfoghatatlanul hosszú időszaknak az utólsó 2-300 millió évéből, és akkor hol van még a további 4,2 - 4,3 milliárd év?
 
Várhatóan még sok olyan meglepetésben lesz része a Föld történetét kutatóknak, amelyek bizonyító ereje átírja a ma elfogadott a földtörténeti elméletet.

A cikk alapjául az Újvilágtudat bejegyzése szolgált
Címkék: 

 

 
Nyaraljon Costa del Solon!
 Vár a Costa del Sol

 


Álmaid útján: Czibere Csilla blogja