Egy régi krónika szerint Árpád nem honfoglalt, hanem visszatért ősei földjére

1543-ban, a székesfehérvári könyvtár felégetésekor, Mahmud Terdzsümán-nak megakadt a szeme egy régi krónikán, amely a magyarok őstörténetét tárgyalja.

A máig tagadott hun-magyar rokonság

A hunok és a magyarok közötti kapcsolat, illetve rokonság cáfolatának tudományos elméletét csupán a 19. század második felében dolgozták ki.

donációVár a Costa del Sol